Vybrané články

Zobrazují se články pro štítek Wendrinski Adam . Zobrazit všechny články

Imunoterapie v adjuvantní léčbě maligního melanomu u pacientů s největším rizikem metastáz

01/2021 MUDr. Adam Wendrinski
Adjuvantní léčba maligního melanomu prodělala v posledních 20 letech významný rozvoj. Před 20 lety byly k dispozici jen přípravky na bázi interferonu. V posledních letech, díky nástupu protilátek proti receptoru programované buněčné smrti 1 (anti-programmed death-1, anti-PD-1), je revolucí v léčbě maligního melanomu. Anti-PD-1 terapie byla nejprve použita v paliativní léčbě maligního melanomu. V roce 2015 byla publikována studie CHECKMATE 238, která prokázala účinnost anti-PD-1 léčby - nivolumabu v adjuvantním podání. Později byla publikována další studie KEYNOTE 054 s pembrolizumabem v adjuvantním podání. I tato studie prokázala účinnost pembrolizumabu v adjuvanci. Nyní již můžeme anti-PD-1 protilátky rutinně využívat v adjuvantní terapii maligního melanomu. Jejími velkými výhodami jsou účinnost a bezpečnost s relativně malým počtem závažných nežádoucích účinků. Ale je nutno si uvědomit, že i když je počet nežádoucích účinků relativně malý, existuje zde pořád riziko závažných komplikací. Proto je nutné anti-PD-1 protilátky indikovat u pacientů, kde budou mít maximální přínos.
CELÝ ČLÁNEK