Imunoterapie v adjuvantní léčbě maligního melanomu u pacientů s největším rizikem metastáz

01/2021

MUDr. Adam Wendrinski

Komplexní onkologické centrum, Nemocnice Nový Jičín

 

SOUHRN

Adjuvantní léčba maligního melanomu prodělala v posledních 20 letech významný rozvoj. Před 20 lety byly k dispozici jen přípravky na bázi interferonu. V posledních letech, díky nástupu protilátek proti receptoru programované buněčné smrti 1 (anti-programmed death-1, anti-PD-1), je revolucí v léčbě maligního melanomu. Anti-PD-1 terapie byla nejprve použita v paliativní léčbě maligního melanomu. V roce 2015 byla publikována studie CHECKMATE 238, která prokázala účinnost anti-PD-1 léčby - nivolumabu v adjuvantním podání. Později byla publikována další studie KEYNOTE 054 s pembrolizumabem v adjuvantním podání. I tato studie prokázala účinnost pembrolizumabu v adjuvanci. Nyní již můžeme anti-PD-1 protilátky rutinně využívat v adjuvantní terapii maligního melanomu. Jejími velkými výhodami jsou účinnost a bezpečnost s relativně malým počtem závažných nežádoucích účinků. Ale je nutno si uvědomit, že i když je počet nežádoucích účinků relativně malý, existuje zde pořád riziko závažných komplikací. Proto je nutné anti-PD-1 protilátky indikovat u pacientů, kde budou mít maximální přínos.

 

Klíčová slova

imunoterapie, adjuvantní léčba, maligní melanom, checkpoint inhibitory

 

SUMMARY

Adjuvant treatment of malignant melanoma developed significantly in recent 20 years. Twenty years ago, just interferon-based therapy was available in adjuvant treatment of malignant melanoma. Recently, due to beginning of anti-programmed death-1(anti-PD-1) therapy era is this therapy significant benefit for patient suffering malignant melanoma. In 2015 CHECKMATE 238 trial was published proving efficacy of anti-PD-1 therapy in adjuvant setting. Later, another trial - KEYNOTE 054 trial was published, confirming efficacy of pembrolizumab in adjuvant setting. Recently, we can use anti-PD-1 therapy in adjuvant treatment of malignant melanoma routinely. The most significant advantage of anti-PD-1 therapy is efficacy and safety with small rate of serious adverse effects. But we should mind, even the rate of serious adverse event is low, the risk of serious complications is still present. In this reason should be used in patients which would have benefit from this treatment.

 

Key words

immunotherapy, adjuvant therapy, malignant melanoma, checkpoint inhibitors

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM