Vybrané články

Zobrazují se články pro štítek Vonka Vladimír . Zobrazit všechny články

Prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc.

03/2019 Prof. MUDr. Vladimír Vonka, DrSc.
Profesora Josefa Kouteckého znám od studentských dob. Začali jsme se společně učit medicíně v roce 1949. Během studia jsme se potkávali, občas pohovořili a podělili se o své názory na medicínu, její výuku a na celkovou situaci na fakultě i mimo ni. Již z našich tehdejších rozhovorů jsem pochopil, že jeho zájmy přesahují to, co může lékařská fakulta nabídnout. Ale studiu jsme se pilně věnovali oba. A měli jsme tenkrát i štěstí. Čistky, které postihly po roce 1948 univerzitní pracoviště, se vyhnuly lékařské fakultě. Důvody pro to není těžké pochopit. A tak jsme absolvovali studium vyučováni profesory, kteří se jimi stali už před 2. světovou válkou a řada z nich se těšila vynikající mezinárodní pověsti. Naše styky se přerušily po třetím ročníku, kdy byl Josef Koutecký mezi těmi, kteří přešli na nově zřízenou pediatrickou větev pražské lékařské fakulty (později Fakulta dětského lékařství UK, ještě později 2. lékařská fakulta UK).
CELÝ ČLÁNEK

Protinádorové vakcíny a jejich budoucnost

Supplementum 01/2019 Imunoterapie
Prof. MUDr. Vladimír Vonka, DrSc.
Imunologické postupy se čím dále silněji uplatňují v profylaxi a léčbě nádorů. Jednou ze strategií, které jsou prověřovány, je užití vakcín zaměřených proti nádorově specifickým antigenům či onkogenním virům. Jsou dvojího typu, profylaktické a terapeutické. Největšího dosavadního úspěchu bylo dosaženo při vývoji a širokém uplatnění profylaktických očkovacích látek proti nádorům, jež jsou virového původu. Terapeutických vakcín, které jsou ve vývoji a jsou testovány v klinických studiích, je několik druhů. Mezi nimi dominují vakcíny na bázi peptidů, nukleových kyselin, dendritických buněk, rekombinantních virů a usmrcených, geneticky upravených nádorových buněk. Výhody a nevýhody každého z uváděných přístupů jsou krátce diskutovány. Cílem probíhajícího výzkumu je nalezení nejvhodnějšího způsobu jejich použití.
CELÝ ČLÁNEK