Protinádorové vakcíny a jejich budoucnost

Supplementum 01/2019 Imunoterapie

Prof. MUDr. Vladimír Vonka, DrSc.

Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha

 

SOUHRN

Imunologické postupy se čím dále silněji uplatňují v profylaxi a léčbě nádorů. Jednou ze strategií, které jsou prověřovány, je užití vakcín zaměřených proti nádorově specifickým antigenům či onkogenním virům. Jsou dvojího typu, profylaktické a terapeutické. Největšího dosavadního úspěchu bylo dosaženo při vývoji a širokém uplatnění profylaktických očkovacích látek proti nádorům, jež jsou virového původu. Terapeutických vakcín, které jsou ve vývoji a jsou testovány v klinických studiích, je několik druhů. Mezi nimi dominují vakcíny na bázi peptidů, nukleových kyselin, dendritických buněk, rekombinantních virů a usmrcených, geneticky upravených nádorových buněk. Výhody a nevýhody každého z uváděných přístupů jsou krátce diskutovány. Cílem probíhajícího výzkumu je nalezení nejvhodnějšího způsobu jejich použití.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

protinádorové vakcíny, profylaktické vakcíny, terapeutické vakcíny, nádorové antigeny

 

SUMMARY

Immunological approaches are playing an increasing role in the prophylaxis and therapy of malignant tumors. One of the strategies which are under investigation aims at the development of vaccines directed against tumor-specific antigens or oncogenic viruses. There are two types of anticancer vaccines: prophylactic and therapeutic. Thus far the most significant success has been achieved in the prevention of cancers of viral origin. Several kinds of therapeutic vaccines are presently tested in clinical trials. These include vaccines based on peptides, nucleic acids, dendritic cells, recombinant viruses and killed, genetically modified whole cancer cells. Advantages and disadvantages of each of these different prepartions are briefly discussed. It is the aim of the present research to find out the optimal way of their application.

 

KEY WORDS

anti-tumor vaccines, prophylactic vaccines, therapeutic vaccines, tumor-specific antigens

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM