Vybrané články

Zobrazují se články pro štítek Vaniček Jiří . Zobrazit všechny články

Subsolidní ložisko plic v CT obraze u pacientky s kolorektálním karcinomem – kazuistika

01/2021 MUDr. Vladimír Červeňák; MUDr. Alena Berková, Ph.D.; MUDr. Zdeněk Chovanec, Ph.D.; doc. MUDr. Jiří Vaniček, Ph.D.; MUDr. Tomáš Hanslík; MUDr. Sabina Svobodová
Zhoubné onemocnění plic se řadí na třetí příčku nejčastějších maligních onemocnění, jak u mužů, tak i u žen. Ne příliš častou variantou adenokarcinomu plic je karcinom s lepidickým růstem, pro který je charakteristický proliferativní růst podél intaktních stěn alveolů. Tímto typem nádoru bývají postiženy více ženy a nekuřáci. Včasné stanovení diagnózy odhalí nádorový proces v neinvazivním a miniinvazivním stadiu, a prognóza pětiletého přežití se tak pohybuje kolem 100 %. Zobrazovací metodou volby je vyšetření výpočetní tomografií, kdy typickým obrazem karcinomu s lepidickým růstem je subsolidní nodulus. Teoretické informace týkající se této neobvyklé diagnózy jsou v příspěvku doplněny o přehlednou kazuistiku pacientky s kolorektálním karcinomem a subsolidním ložiskem horního laloku levé plíce, u kterého histologické vyšetření potvrdilo diagnózu plicního adenokarcinomu s lepidickým růstem.
CELÝ ČLÁNEK