Subsolidní ložisko plic v CT obraze u pacientky s kolorektálním karcinomem – kazuistika

01/2021

MUDr. Vladimír Červeňák1; MUDr. Alena Berková, Ph.D.2; MUDr. Zdeněk Chovanec, Ph.D.2; doc. MUDr. Jiří Vaniček, Ph.D.1; MUDr. Tomáš Hanslík2; MUDr. Sabina Svobodová3

1 Klinika zobrazovacích metod LF MU a FN u sv. Anny v Brně

2 I. chirurgická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně

3 Onkologicko-chirurgické oddělení LF MU a FN u sv. Anny v Brně

 

SOUHRN

Zhoubné onemocnění plic se řadí na třetí příčku nejčastějších maligních onemocnění, jak u mužů, tak i u žen. Ne příliš častou variantou adenokarcinomu plic je karcinom s lepidickým růstem, pro který je charakteristický proliferativní růst podél intaktních stěn alveolů. Tímto typem nádoru bývají postiženy více ženy a nekuřáci. Včasné stanovení diagnózy odhalí nádorový proces v neinvazivním a miniinvazivním stadiu, a prognóza pětiletého přežití se tak pohybuje kolem 100 %. Zobrazovací metodou volby je vyšetření výpočetní tomografií, kdy typickým obrazem karcinomu s lepidickým růstem je subsolidní nodulus. Teoretické informace týkající se této neobvyklé diagnózy jsou v příspěvku doplněny o přehlednou kazuistiku pacientky s kolorektálním karcinomem a subsolidním ložiskem horního laloku levé plíce, u kterého histologické vyšetření potvrdilo diagnózu plicního adenokarcinomu s lepidickým růstem.

 

Klíčová slova

adenokarcinom plic, subsolidní nodulus, opacita mléčného skla, lepidický růst, CT

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM