Vybrané články

Zobrazují se články pro štítek Vaněček Tomáš . Zobrazit všechny články

Molekulární klasifikace endometriálních karcinomů

04/2021 Doc. MUDr. Jiří Presl, Ph.D.; RNDr. Tomáš Vaněček, Ph.D.; prof. MUDr. Michal Michal; prof. MUDr. Jiří Bouda, Ph.D.; MUDr. Jan Kosťun, Ph.D.; MUDr. Pavel Vlasák; MUDr. Petr Straník
Základem diagnostiky endometriálního karcinomu je histopatologická morfologie. Bokhman v roce 1983 položil základ klasickému dělení endometriálního karcinomu na dvě poměrně široké skupiny nádorů rozdílných v patogenezi. Tato klasifikace splňuje didaktický účel, poskytuje snadnou orientaci pro epidemiologická data, avšak není vhodná ke stratifikaci pacientek. Toto dělení v sobě nese široký překryv klinických, patologických i molekulárních vlastností tumorů. The Cancer Genome Atlas (TCGA) projekt řadí endometriální tumory do čtyř skupin na základě molekulárně genetických vlastností. Integrace histopatologického nálezu spolu s molekulární klasifikací se jeví jako nejlepší přístup pro hodnocení každého jednotlivého nádoru.
CELÝ ČLÁNEK