Vybrané články

Zobrazují se články pro štítek Urban Ondřej . Zobrazit všechny články

Úloha endoskopie v léčbě kolorektální neoplazie

05/2018 Doc. MUDr. Ondřej Urban, Ph.D., MUDr. Přemysl Falt, Ph.D.
Endoskopická resekce kolorektálních prekanceróz patří mezi nejúčinnější metody onkologické prevence. Snižuje incidenci a mortalitu kolorektálního karcinomu. Endoskopická resekce je rovněž metodou první volby pro karcinomy s nulovým nebo velmi nízkým rizikem metastazování. Metody endoskopické polypektomie a endoskopické slizniční resekce jsou dnes v České republice prováděny standardně prakticky na všech endoskopických pracovištích. Naopak endoskopická submukózní disekce a endoskopická transmurální resekce jsou dosud dostupné jen v několika endoskopických centrech.
CELÝ ČLÁNEK