Úloha endoskopie v léčbě kolorektální neoplazie

05/2018

Doc. MUDr. Ondřej Urban, Ph.D., MUDr. Přemysl Falt, Ph.D.

2. interní klinika gastroenterologická a geriatrická FN Olomouc; LF UP v Olomouci

 

SOUHRN

Endoskopická resekce kolorektálních prekanceróz patří mezi nejúčinnější metody onkologické prevence. Snižuje incidenci a mortalitu kolorektálního karcinomu. Endoskopická resekce je rovněž metodou první volby pro karcinomy s nulovým nebo velmi nízkým rizikem metastazování. Metody endoskopické polypektomie a endoskopické slizniční resekce jsou dnes v České republice prováděny standardně prakticky na všech endoskopických pracovištích. Naopak endoskopická submukózní disekce a endoskopická transmurální resekce jsou dosud dostupné jen v několika endoskopických centrech.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

endoskopická polypektomie, endoskopická slizniční resekce, endoskopická submukózní disekce, endoskopická „full-thickness“ resekce

 

SUMMARY

Endoscopic resection of precancerous colorectal lesions is one of the most effective methods of oncological prevention. It reduces the incidence and mortality of colorectal cancer. Endoscopic resection is also the first-choice method for carcinomas with a zero or very low risk of metastasis. The methods of endoscopic polypectomy and endoscopic mucosal resection are now practiced in the Czech Republic in virtually all endoscopic workplaces. Conversely, endoscopic submucosal dissection and endoscopic transmural resection are still available only in several endoscopic centers.

 

KEY WORDS

endoscopic polypectomy, endoscopic mucosal resection, endoscopic submucosal dissection, endoscopic „full-thickness“ resection

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM