Úloha endoskopie v léčbě kolorektální neoplazie

05/2018

Doc. MUDr. Ondřej Urban, Ph.D., MUDr. Přemysl Falt, Ph.D.

2. interní klinika gastroenterologická a geriatrická FN Olomouc; LF UP v Olomouci

 

SOUHRN

Endoskopická resekce kolorektálních prekanceróz patří mezi nejúčinnější metody onkologické prevence. Snižuje incidenci a mortalitu kolorektálního karcinomu. Endoskopická resekce je rovněž metodou první volby pro karcinomy s nulovým nebo velmi nízkým rizikem metastazování. Metody endoskopické polypektomie a endoskopické slizniční resekce jsou dnes v České republice prováděny standardně prakticky na všech endoskopických pracovištích. Naopak endoskopická submukózní disekce a endoskopická transmurální resekce jsou dosud dostupné jen v několika endoskopických centrech.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

endoskopická polypektomie, endoskopická slizniční resekce, endoskopická submukózní disekce, endoskopická „full-thickness“ resekce

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM