Vybrané články

Zobrazují se články pro štítek Turcsányi Peter . Zobrazit všechny články

Význam sledování minimální reziduální nemoci u chronické lymfocytární leukemie

06/2022 MUDr. Peter Turcsányi, Ph.D.; doc. Dr. Ing. Eva Kriegová
S příchodem nových léčebných molekul a jejich kombinací, s potenciálem eradikace maligních buněk z periferní krve a tkání došlo k posunu i v léčbě chronické lymfocytární leukemie. Hodnocení léčebné odpovědi na molekulární úrovni proto nabývá na důležitosti, a jak se postupně ukazuje, je spolehlivým prediktorem trvání léčebné odpovědi a celkové prognózy pacienta. Správné načasování individuální délky léčby je vhodné hned v několika aspektech, a to jak ze zdravotního, tak z finančního hlediska.
CELÝ ČLÁNEK