Vybrané články

Zobrazují se články pro štítek Tomášek Jiří . Zobrazit všechny články

Pacientka s metastazujícím kolorektálním karcinomem preferující ambulantní režim léčby - kazuistika

01/2020 MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.
Přinášíme kazuistiku 75leté ženy, která se léčí 4,5 roku pro metastazující kolorektální karcinom a klade důraz na ambulantní léčbu, která by ji neměla významně omezovat.
CELÝ ČLÁNEK

Chemoterapie a cílená léčba metastazujícího kolorektálního karcinomu

06/2017 MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.
Ke vzniku metastáz dojde přibližně u 40 % pacientů s kolorektálním karcinomem. Přežití pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem se zlepšilo se zavedením cílené léčby a molekulárních prediktivních parametrů (onkogeny RAS, BRAF) a zohledněním dalších faktorů, jako je stranová lokalizace primárního nádoru. Základem intenzivní chemoterapie jsou režimy na bázi oxaliplatiny a irinotecanu, cílená léčba jejich účinnost zvyšuje. Nezbytný je multidisciplinární přístup k léčbě. Ve stručném přehledu popisujeme strategii systémové léčby metastazujícího kolorektálního karcinomu.
CELÝ ČLÁNEK