Chemoterapie a cílená léčba metastazujícího kolorektálního karcinomu

06/2017

MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.

Masarykův onkologický ústav, Brno

 

SOUHRN

Ke vzniku metastáz dojde přibližně u 40 % pacientů s kolorektálním karcinomem. Přežití pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem se zlepšilo se zavedením cílené léčby a molekulárních prediktivních parametrů (onkogeny RAS, BRAF) a zohledněním dalších faktorů, jako je stranová lokalizace primárního nádoru. Základem intenzivní chemoterapie jsou režimy na bázi oxaliplatiny a irinotecanu, cílená léčba jejich účinnost zvyšuje. Nezbytný je multidisciplinární přístup k léčbě. Ve stručném přehledu popisujeme strategii systémové léčby metastazujícího kolorektálního karcinomu.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

kolorektální karcinom, chemoterapie, cílená léčba

 

SUMMARY

Approximately 40 % of patients with colorectal cancer will develop metastatic disease. Survival of patients with metastatic colorectal cancer has improved with the introduction of targeted therapies. Survival has also improved with utilization of molecular parameters (oncogens RAS, BRAF) and other factors such as sidedness of the primary tumor. The basics of intensive chemotherapy are regimens based on oxaliplatin and irinotecan. Targeted treatment increases the effectiveness of chemotherapy. A multidisciplinary approach to treatment is needed. In brief, we describe the basic strategy of systemic treatment in metastatic colorectal cancer

 

KEY WORDS

colorectal cancer, chemotherapy, targeted therapy

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM