Vybrané články

Zobrazují se články pro štítek Študentová Hana . Zobrazit všechny články

Niraparib

04/2021 MUDr. Aleš Langer; MUDr. Hana Študentová, Ph.D.
Niraparib je novějším členem již známé rodiny inhibitorů PARP. Některé zástupce již řadíme ke standardům léčby ovariálního karcinomu. Karcinomu, který se mezi Gynekologickými nádory smutně pyšní nejvyšší letalitou. I když má jeho incidence ve vyspělých zemích tendenci se snižovat, stále se jedná se o pátou nejčastější příčinu úmrtí na nádorové onemocnění ve světě u žen. Většina ovariálních karcinomů je bohužel diagnostikována ve 3. nebo 4. stadiu. Nemoc v takto pokročilém stadiu je vysoce citlivá na platinové a taxanové deriváty, ale stejně jako u dalších protinádorových léčiv dochází často k relapsům a rezistenci na tuto léčbu. A právě jako udržovací terapie relapsů ovariálního karcinomu a nově diagnostikovaného pokročilého ovariálního karcinomu si našel niraparib své místo. Nejvíce z něj nepřekvapivě vytěží pacientky s mutací v genech BRCA1/2.
CELÝ ČLÁNEK

Karcinom prostaty - sekvenace systémové léčby systémového onemocnění - kazuistika

02/2021 MUDr. Nikol Rušarová; MUDr. Hana Študentová, Ph.D.
Karcinom prostaty patří celosvětově mezi jedno z nejčastějších nádorových onemocnění postihujících muže. I přes časnou diagnostiku přichází stále mnoho pacientů s již metastatickým postižením. Hledání ideální sekvence léčby pro pokročilý karcinom prostaty je v současné době jednou z nejčastějších otázek.
CELÝ ČLÁNEK

Kde je správné místo pro imunoterapii pokročilého karcinomu ledviny?

02/2018 MUDr. Hana Študentová, Ph.D.
Cílená léčba pokročilého renálního karcinomu zaznamenala v posledním desetiletí velkou proměnu. Léčebným schématům dominovaly prakticky výlučně inhibitory angiogeneze a až v posledních několika letech jim začala konkurovat imunoterapie, jež zažívá v onkologii renesanci především díky zcela odlišnému, a tím velice atraktivnímu mechanismu boje proti nádorovému onemocnění. Objevují se nové molekuly, které prokázaly účinnost jak ve smyslu léčebné odpovědi, tak ve smyslu prodloužení celkového přežití, nicméně zásadní otázkou v naší klinické praxi zůstává - kde je optimální místo pro imunoterapii v léčebné sekvenci?
CELÝ ČLÁNEK