Kde je správné místo pro imunoterapii pokročilého karcinomu ledviny?

02/2018

MUDr. Hana Študentová, Ph.D.

Onkologická klinika LF UK a FN Olomouc

 

SOUHRN

Cílená léčba pokročilého renálního karcinomu zaznamenala v posledním desetiletí velkou proměnu. Léčebným schématům dominovaly prakticky výlučně inhibitory angiogeneze a až v posledních několika letech jim začala konkurovat imunoterapie, jež zažívá v onkologii renesanci především díky zcela odlišnému, a tím velice atraktivnímu mechanismu boje proti nádorovému onemocnění. Objevují se nové molekuly, které prokázaly účinnost jak ve smyslu léčebné odpovědi, tak ve smyslu prodloužení celkového přežití, nicméně zásadní otázkou v naší klinické praxi zůstává - kde je optimální místo pro imunoterapii v léčebné sekvenci?

 

KLÍČOVÁ SLOVA

imunoterapie, karcinom ledviny, checkpoint inhibitory, nivolumab, pembrolizumab

 

SUMMARY

Targeted therapy of renal cell carcinoma has evolved enormously during past ten years. Inhibitors of angiogenesis have dominated exclusively in the treatment algorithm until recently, when immunotherapy has become a potential rival. Immunotherapy has been going through a revival due to a different and attractive mechanism of fight against cancer. New molecules have emerged to show efficacy with a regard of response rate, improving survival outcome, however, the key question remains unanswered - what is the optimal sequence of therapy including immunotherapy in the treatment of renal cell carcinoma?

 

KEY WORDS

immunotherapy, renal carcinoma, checkpoint inhibitors, nivolumab, pembrolizumab

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM