Kde je správné místo pro imunoterapii pokročilého karcinomu ledviny?

02/2018

MUDr. Hana Študentová, Ph.D.

Onkologická klinika LF UK a FN Olomouc

 

SOUHRN

Cílená léčba pokročilého renálního karcinomu zaznamenala v posledním desetiletí velkou proměnu. Léčebným schématům dominovaly prakticky výlučně inhibitory angiogeneze a až v posledních několika letech jim začala konkurovat imunoterapie, jež zažívá v onkologii renesanci především díky zcela odlišnému, a tím velice atraktivnímu mechanismu boje proti nádorovému onemocnění. Objevují se nové molekuly, které prokázaly účinnost jak ve smyslu léčebné odpovědi, tak ve smyslu prodloužení celkového přežití, nicméně zásadní otázkou v naší klinické praxi zůstává - kde je optimální místo pro imunoterapii v léčebné sekvenci?

 

KLÍČOVÁ SLOVA

imunoterapie, karcinom ledviny, checkpoint inhibitory, nivolumab, pembrolizumab

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM