Vybrané články

Zobrazují se články pro štítek Špičák Julius . Zobrazit všechny články

Porovnání účinnosti kolonické kapslové endoskopie a optické kolonoskopie u osob s pozitivním imunochemickým testem na okultní krvácení do stolice

06/2019 MUDr. Michal Volka; MUDr. Tomáš Grega; MUDr. Gabriela Vojtěchová; Mgr. Ondřej Ngo; RNDr. Ondřej Májek, Ph.D.; Mgr. Barbora Bůčková; doc. MUDr. Ilja Tachecí, Ph.D.; MUDr. Marek Beneš; prof. MUDr. Jan Bureš, CSc.; prof. MUDr. Julius Špičák, CSc.; prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.; doc. MUDr. Štěpán Suchánek, Ph.D.
Kolonická kapslová endoskopie (colon capsule endoscopy, CCE) má potenciál stát se tzv. filtrovým testem u jedinců s pozitivním testem na okultní krvácení do stolice (fecal immunochemical test, FIT). Většina těchto osob nemá na vyšetření optickou kolonoskopií (optical colonoscopy, OC) nález pokročilého adenomu nebo karcinomu, což vyvolává ekonomické otázky a současně zatěžuje pacienty zbytečným invazivním vyšetřením. V České republice probíhá od roku 2016 multicentrická studie zaměřená na využití kapslové kolonoskopie u jedinců s pozitivním FIT.
Hlavním cílem studie je určit negativní prediktivní hodnotu druhé generace kolonické kapsle (CCE2) pro polypy ≥ 10 mm.
Materiál a metody: Do prospektivní studie byli zařazeni jedinci na třech endoskopických pracovištích v České republice - osoby splňující následující inkluzní kritéria: asymptomatičtí jedinci mezi 50. a 75. rokem, bez rodinné či osobní anamnézy kolorektální neoplazie, s pozitivním imunochemickým testem (cut-off 75 ng/ml). Hlavním sledovaným parametrem je negativní prediktivní hodnota CCE2 pro velké polypy (≥ 10 mm). Dalšími sledovanými parametry byly detekce polypů velikosti ≥ 6 mm, ≥ 10 mm, adenomů ≥ 10 mm a karcinomů, stupeň střevní přípravy (hodnocena jako adekvátní, nebo neadekvátní), tolerance vyšetření nemocnými (na základě dotazníku) a komplikace vyšetření kolonickou kapslí (hodnoceny jako závažné, nebo nezávažné).
Výsledky: Dosud bylo ve studii vyšetřeno 248 osob ve všech endoskopických centrech, do dalšího zpracování dat bylo zařazeno 178 osob s kompletním vyšetřením CCE2 a OC. Polypy byly diagnostikovány během OC u 144 jedinců (81 %), polypy ≥ 6 mm a ≥ 10 mm u 90 (51 %), respektive u 47 (26 %) osob. Senzitivita pro polypy ≥ 6 mm a ≥ 10 mm činila 82 % (95% interval spolehlivosti [confidence interval, CI] 73-89 %), respektive 79 % (95% CI 64-89 %). Specificita pro polypy ≥ 6 mm a ≥ 10 mm dosáhla 85 % (95% CI 76-92 %) a 92 % (95% CI 86-96 %). Negativní prediktivní hodnota CCE2 pro polypy ≥ 10 mm dosáhla 92 % (95% CI 86-96 %). Zdravotní sestry identifikovaly 73 polypů ≥ 6 mm z 90 (83 %) a 37 polypů ≥ 10 mm ze 47 (79 %) nalezených na OC. Byla zaznamenána jedna retence kapsle ve stenozujícím tumoru colon ascendens, jiné závažné komplikace nebyly zaznamenány. Kapslovou kolonoskopii jako primární screeningový test preferovalo 66 % vyšetřených.
Závěr: CCE2 dosahuje vysoké negativní prediktivní hodnoty pro velké polypy. Jedná se o dobře akceptovanou metodu, která má potenciál stát se filtrovým testem u jedinců s pozitivním FIT.
CELÝ ČLÁNEK

Porovnání účinnosti kolonické kapslové endoskopie a optické kolonoskopie

06/2018 MUDr. Michal Voška, MUDr. Tomáš Grega, MUDr. Gabriela Vojtěchová, Mgr. Ondřej Ngo, RNDr. Ondřej Májek, Ph.D., Mgr. Barbora Bůčková, MUDr. Ilja Tachecí, Ph.D., MUDr. Marek Beneš, prof. MUDr. Jan Bureš, CSc., prof. MUDr. Julius Špičák, CSc., prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D., doc. MUDr. Štěpán Suchánek, Ph.D.
Úvod: Kolonická kapslová endoskopie má potenciál stát se tzv. filtrovým testem u jedinců s pozitivním testem na okultní krvácení do stolice. Většina těchto osob nemá při vyšetření kolonoskopií pokročilý adenom nebo karcinom, což vyvolává ekonomické otázky a současně zatěžuje pacienty zbytečným invazivním vyšetřením. V České republice probíhá od roku 2016 multicentrická studie zaměřená na využití kapslové kolonoskopie u jedinců s pozitivním testem na okultní krvácení. Hlavním cílem studie je určit negativní prediktivní hodnotu druhé generace kolonické kapsle pro polypy ≥ 10 mm.
Materiál a metody: Do prospektivní studie jsou zařazeni jedinci ve třech endoskopických pracovištích v ČR. V plánu je vyšetřit 230 osob splňujících tato inkluzní kritéria: asymptomatičtí jedinci mezi 50. a 75. rokem, bez rodinné či osobní anamnézy kolorektální neoplazie a s pozitivním imunochemickým testem na okultní krvácení (cut-off 75 ng/ml). Hlavním sledovaným parametrem je negativní prediktivní hodnota druhé generace kolonické kapsle pro velké polypy (≥ 10 mm). Dalšími sledovanými parametry jsou detekce polypů velikosti ≥ 6 mm, ≥ 10 mm, adenomů ≥ 10 mm a karcinomů, stupeň střevní přípravy (hodnocena jako adekvátní nebo neadekvátní), tolerance vyšetření nemocnými (na základě dotazníků) a komplikace vyšetření kolonickou kapslí (hodnoceny jako závažné a nezávažné).
Výsledky: Dosud bylo ve studii vyšetřeno 167 osob ve všech endoskopických centrech, do dalšího zpracování dat bylo zařazeno 95 osob s kompletním vyšetřením CCE2 a OC. Polypy byly diagnostikovány během optické kolonoskopie u 70 jedinců (74 %), polypy ≥ 6 mm a ≥ 10 mm u 42 (44 %), respektive u 26 (27 %) osob. Senzitivita pro polypy ≥ 6 mm a ≥ 10 mm činila 88 % (95% interval spolehlivosti [confidence interval, CI] 74-96 %), respektive 85 % (95% CI 65-96 %). Specificita pro polypy ≥ 6 mm a ≥ 10 mm dosáhla 85 % (95% CI 72-93 %) a 93 % (95% CI 84-98 %). Negativní prediktivní hodnota CCE2 pro polypy ≥ 10 mm dosáhla 94 % (95% CI 86-98 %). Sestry identifikovaly 36 polypů ≥ 6 mm ze 42 (86 %) a 23 polypů ≥ 10 mm z 26 (88 %) nalezených při optické kolonoskopii. Byla zaznamenána jedna stagnace kapsle ve stenotizujícím tumoru colon ascendens, závažné komplikace nebyly zaznamenány. Kapslovou kolonoskopii jako primární screeningový test preferovalo 68 % vyšetřených.
Závěr: Kolonická kapsle druhé generace dosahuje vysokou negativní prediktivní hodnotu pro velké polypy. Jedná se o dobře akceptovanou metodu, která má potenciál stát se filtrovým testem u jedinců s pozitivním testem na okultní krvácení.
CELÝ ČLÁNEK