Porovnání účinnosti kolonické kapslové endoskopie a optické kolonoskopie

Porovnání účinnosti kolonické kapslové endoskopie a optické kolonoskopie u osob s pozitivním imunochemickým testem na okultní krvácení do stolice - multicentrická prospektivní studie

 

06/2018

MUDr. Michal Voška1, MUDr. Tomáš Grega1, MUDr. Gabriela Vojtěchová1, Mgr. Ondřej Ngo2, RNDr. Ondřej Májek, Ph.D.2, Mgr. Barbora Bůčková2, MUDr. Ilja Tachecí, Ph.D.3, MUDr. Marek Beneš4, prof. MUDr. Jan Bureš, CSc.3, prof. MUDr. Julius Špičák, CSc.4, prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.1, doc. MUDr. Štěpán Suchánek, Ph.D.1

1) Interní klinika 1. LF UK a Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice, Praha

2) Institut biostatistiky a analýz LF MU, Brno

3) II. interní gastroenterologická klinika LF UK a FN, Hradec Králové

4) Klinika hepatogastroenterologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

 

SOUHRN

Úvod: Kolonická kapslová endoskopie má potenciál stát se tzv. filtrovým testem u jedinců s pozitivním testem na okultní krvácení do stolice. Většina těchto osob nemá při vyšetření kolonoskopií pokročilý adenom nebo karcinom, což vyvolává ekonomické otázky a současně zatěžuje pacienty zbytečným invazivním vyšetřením. V České republice probíhá od roku 2016 multicentrická studie zaměřená na využití kapslové kolonoskopie u jedinců s pozitivním testem na okultní krvácení. Hlavním cílem studie je určit negativní prediktivní hodnotu druhé generace kolonické kapsle pro polypy ≥ 10 mm.

Materiál a metody: Do prospektivní studie jsou zařazeni jedinci ve třech endoskopických pracovištích v ČR. V plánu je vyšetřit 230 osob splňujících tato inkluzní kritéria: asymptomatičtí jedinci mezi 50. a 75. rokem, bez rodinné či osobní anamnézy kolorektální neoplazie a s pozitivním imunochemickým testem na okultní krvácení (cut-off 75 ng/ml). Hlavním sledovaným parametrem je negativní prediktivní hodnota druhé generace kolonické kapsle pro velké polypy (≥ 10 mm). Dalšími sledovanými parametry jsou detekce polypů velikosti ≥ 6 mm, ≥ 10 mm, adenomů ≥ 10 mm a karcinomů, stupeň střevní přípravy (hodnocena jako adekvátní nebo neadekvátní), tolerance vyšetření nemocnými (na základě dotazníků) a komplikace vyšetření kolonickou kapslí (hodnoceny jako závažné a nezávažné).

Výsledky: Dosud bylo ve studii vyšetřeno 167 osob ve všech endoskopických centrech, do dalšího zpracování dat bylo zařazeno 95 osob s kompletním vyšetřením CCE2 a OC. Polypy byly diagnostikovány během optické kolonoskopie u 70 jedinců (74 %), polypy ≥ 6 mm a ≥ 10 mm u 42 (44 %), respektive u 26 (27 %) osob. Senzitivita pro polypy ≥ 6 mm a ≥ 10 mm činila 88 % (95% interval spolehlivosti [confidence interval, CI] 74-96 %), respektive 85 % (95% CI 65-96 %). Specificita pro polypy ≥ 6 mm a ≥ 10 mm dosáhla 85 % (95% CI 72-93 %) a 93 % (95% CI 84-98 %). Negativní prediktivní hodnota CCE2 pro polypy ≥ 10 mm dosáhla 94 % (95% CI 86-98 %). Sestry identifikovaly 36 polypů ≥ 6 mm ze 42 (86 %) a 23 polypů ≥ 10 mm z 26 (88 %) nalezených při optické kolonoskopii. Byla zaznamenána jedna stagnace kapsle ve stenotizujícím tumoru colon ascendens, závažné komplikace nebyly zaznamenány. Kapslovou kolonoskopii jako primární screeningový test preferovalo 68 % vyšetřených.

Závěr: Kolonická kapsle druhé generace dosahuje vysokou negativní prediktivní hodnotu pro velké polypy. Jedná se o dobře akceptovanou metodu, která má potenciál stát se filtrovým testem u jedinců s pozitivním testem na okultní krvácení.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

kolorektální karcinom, adenom, kolonická kapsle, optická kolonoskopie, fekální imunochemický test

 

SUMMARY

Background: Fecal immunochemical tests havebeen used as an initial test in colorectal cancer screening programs. However, majority of patients don't have advanced neoplasia on colonoscopy. Colon capsule endoscopy has the potential to reduce the need for optical colonoscopy. The main aim of the study was a negative predictive value of the second generation of colon capsule endoscopy for large polyps (≥ 10 mm). The secondary aims were: accuracy of detection of all polyps (polyps ≥ 6 mm and ≥ 10 mm) and cancers, the number of complications and target population acceptance of both methods (colon capsule endoscopy and optical colonoscopy).

Material and methods: In this multicentre (three gastroenterology units) feasibility study, the second generation of colon capsule endoscopy (CCE2) has been prospectively compared with OC in persons with positive semi-quantitative FIT with cut-off level 75 ng/ml. Colonoscopy was performed within 10 hours after capsule ingestion. CCE2 videos were viewed independently by a nurse and a physician, both blinded to the results of OC. Complications were assessed as severe (bleeding, perforation) or mild to moderate. The methods of acceptance were evaluated based on the questionnaire completed after both procedures (CCE2 and OC) were finished. The interim analysis of results is presented.

Results: From April 2016, 167 individuals have been enrolled; data from 95 persons have been analyzed. During the optical colonoscopy, polyps were diagnosed in 70 persons (74%), polyps ≥ 6 mm and ≥ 10 mm in 42 (44 %) and 26 (27 %) persons, respectively. The sensitivity of CCE2 for polyps ≥ 6 mm and ≥ 10 mm was 88 % (95% confidence interval [CI] 74-96 %) and 85 % (95% CI 65-96 %), respectively. The specificity for polyps ≥ 6 mm and ≥ 10 mm reached 85 % (95% CI 72-93 %) and 93 % (95% CI 84-98 %), respectively. The negative predictive value of CCE2 for polyps ≥ 10 mm was 94 % (95% CI 86-98 %). Nurses identified 36 polyps ≥ 6 mm of 42 (86 %) and 23 polyps ≥ 10 mm of 26 (88 %) found on OC. A total of 64 patients (68 %) preferred CCE2 as the primary screening method.

Conclusion: The second generation of colon capsule has appeared to have a high negative predictive value for the detection of clinically relevant colorectal neoplasia in a screening population. This method might be considered as an adequate tool for colorectal cancer screening.

 

KEY WORDS

colorectal cancer, colon capsule endoscopy, optical colonoscopy, fecal immunochemical tests, accuracy, sensitivity, specificity

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM