Vybrané články

Zobrazují se články pro štítek Soukup Viktor . Zobrazit všechny články

Přehled sérových markerů karcinomu prostaty

02/2023 MUDr. Jakub Řezáč, FEBU; doc. MUDr. Otakar Čapoun, Ph.D., FEBU; MUDr. Jana Katolická, Ph.D.; prof. MUDr. Viktor Soukup, Ph.D., FEBU, MHA
Karcinom prostaty se řadí mezi nejčastěji diagnostikované malignity u mužů. Onkomarkery jsou nedílnou součástí diagnostiky karcinomu prostaty a dále i určení jeho prognózy. Jsou stanovovány z krevního séra, moči, případně tkáně, přičemž sérové onkomarkery jsou v klinické praxi nejužívanější. Mezi sérové markery řadíme především prostatický specifický antigen (prostate specific antigen, PSA) a jeho deriváty - volný PSA, zdvojovací čas PSA, PSA velocitu a PSA denzitu. Mezi novější testy dále patří index zdraví prostaty (prostate health index, PHI) a panel čtyř kalikreinů (4K skóre). Okrajově se do praxe již dostávají, ve Spojených státech schválené, cirkulující nádorové buňky (circulating tumor cells, CTC), případně zatím experimentální mikroRNA (miRNA). V tomto článku podáváme stručný přehled aktuálně využívaných i experimentálních sérových prediktivních a prognostických onkomarkerů u karcinomu prostaty.
CELÝ ČLÁNEK