Vybrané články

Zobrazují se články pro štítek Sochor Marek . Zobrazit všechny články

Paliativní péče aplikovaná společně s onkologickou léčbou u pacientů s pokročilými nádory

06/2017 MUDr. Marek Sochor, MUDr. Jiří Bartoš
Pacienti s pokročilými nádory, kteří mají omezenou prognózu přežití, představují nejnáročnější skupinu onkologických nemocných. U těchto pacientů nemá protinádorová léčba kurativní potenciál, ale slouží k prodloužení života a zlepšení jeho kvality. Tito pacienti trpí celou řadou fyzických symptomů, významným psychickým distresem a jsou často v obtížné sociální situaci. Všechny tyto faktory zhoršují celkovou kvalitu života, komplikují onkologickou léčbu a zkracují život. V posledních deseti letech přibývá znalostí o významu časné aplikace multimodální paliativní péče, zahajované již v době diagnózy onkologického onemocnění a aplikované paralelně s protinádorovou léčbou. Tento koncept byl potvrzen celou řadou randomizovaných klinických studií. V budoucím výzkumu a klinické praxi zbývá dořešit to, kdo a v jaké formě bude poskytovat paliativní péči, které modality paliativní péče jsou nejúčinnější a jaké modely spolupráce mezi paliatry a onkology jsou pro pacienta nejvhodnější. Přehledový článek dokumentuje současné znalosti časné paliativní péče v onkologii.
CELÝ ČLÁNEK