Vybrané články

Zobrazují se články pro štítek Nohejlová Medková Anna . Zobrazit všechny články

Dlouhodobý účinek terapie panitumumabem u pacienta s primárně generalizovaným karcinomem rekta - kazuistika

04/2021 MUDr. Anna Nohejlová Medková
Kolorektální karcinom patří mezi nejčastější nádory v České republice. U generalizovaných pacientů s nemutovaným genem RAS máme k dispozici terapii monoklonálními protilátkami proti receptoru pro epidermální růstový faktor (epidermal growth factor receptor antibodies, anti EGFR). U většiny pacientů dochází při této terapii k rozvoji kožní toxicity, která má zásadní vliv na kvalitu života, proto prevence nežádoucích účinků a testování genů RAS vede ke zlepšení managementu pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem.1 Uvádíme zde případ pacienta, u kterého při terapii panitumumabem došlo k vymizení mnohočetných jaterních metastáz.
CELÝ ČLÁNEK