Dlouhodobý účinek terapie panitumumabem u pacienta s primárně generalizovaným karcinomem rekta - kazuistika

04/2021

MUDr. Anna Nohejlová Medková

Onkologická klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha

 

SOUHRN

Kolorektální karcinom patří mezi nejčastější nádory v České republice. U generalizovaných pacientů s nemutovaným genem RAS máme k dispozici terapii monoklonálními protilátkami proti receptoru pro epidermální růstový faktor (epidermal growth factor receptor antibodies, anti EGFR). U většiny pacientů dochází při této terapii k rozvoji kožní toxicity, která má zásadní vliv na kvalitu života, proto prevence nežádoucích účinků a testování genů RAS vede ke zlepšení managementu pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem.1 Uvádíme zde případ pacienta, u kterého při terapii panitumumabem došlo k vymizení mnohočetných jaterních metastáz.

 

Klíčová slova

kolorektální karcinom, anti EGFR terapie, panitumumab, mutace RAS

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM