Vybrané články

Zobrazují se články pro štítek Mojžišová Jaromíra . Zobrazit všechny články

Vlivy záření na zdravotnický personál, praktické informace o ošetřování pacientů po vyšetření na nukleární medicíně

03/2016 Jaromíra Mojžíšová
V každodenním životě se setkáváme s riziky, které mohou ovlivnit naše zdraví. Jedním z takových rizik je záření. Slova radiace, záření, radioaktivita v mnohých z nás vzbuzují pocit neznáma a nejistoty. V nukleární medicíně jsou k diagnostice a terapii využívány otevřené radioaktivní zářiče. I když po vyšetření je většina radioaktivní látky z těla vyloučena, nepatrná část zůstává po určitou dobu v organismu. Někdy se pacienti po vyšetření vracejí na lůžkové oddělení nebo na odborné ambulance, kde přicházejí do kontaktu se zdravotnickými pracovníky.
CELÝ ČLÁNEK