Vlivy záření na zdravotnický personál, praktické informace o ošetřování pacientů po vyšetření na nukleární medicíně

03/2016

Jaromíra Mojžíšová

Oddělení nukleární medicíny, Masarykův onkologický ústav, Brno

 

SOUHRN

V každodenním životě se setkáváme s riziky, které mohou ovlivnit naše zdraví. Jedním z takových rizik je záření. Slova radiace, záření, radioaktivita v mnohých z nás vzbuzují pocit neznáma a nejistoty. V nukleární medicíně jsou k diagnostice a terapii využívány otevřené radioaktivní zářiče. I když po vyšetření je většina radioaktivní látky z těla vyloučena, nepatrná část zůstává po určitou dobu v organismu. Někdy se pacienti po vyšetření vracejí na lůžkové oddělení nebo na odborné ambulance, kde přicházejí do kontaktu se zdravotnickými pracovníky.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

nukleární medicína, otevřené zářiče, pacient po vyšetření na nukleární medicíně, kontakt s pacientem po vyšetření

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM