Vybrané články

Zobrazují se články pro štítek Michalčová Simona . Zobrazit všechny články

Atypická reakce imunitního systému při léčbě melanomu anti-PD-1 protilátkou - kazuistika

02/2020 MUDr. Simona Michalčová
Kazuistika popisuje atypickou imunitní odpověď, která byla zaznamenána v prvních třech měsících terapie, u pacienta s vysoce rizikovým melanomem stadia III, léčeného adjuvantně anti-PD-1 protilátkou nivolumabem. Vyšetření PET/CT (positron emission tomography / computed tomography) prokázalo přítomnost patologických lymfatických uzlin v mediastinu, podezření na intersticiální plicní proces a rozsáhlé denzifikace v podkoží končetin s patologickou metabolickou aktivitou. Ve spolupráci s pneumoonkologem byla vyloučena autoimunitní pneumonitida jako nežádoucí účinek imunoterapie.
CELÝ ČLÁNEK