Atypická reakce imunitního systému při léčbě melanomu anti-PD-1 protilátkou - kazuistika

02/2020

MUDr. Simona Michalčová

Kožní oddělení LF OU a FN Ostrava

 

SOUHRN

Kazuistika popisuje atypickou imunitní odpověď, která byla zaznamenána v prvních třech měsících terapie, u pacienta s vysoce rizikovým melanomem stadia III, léčeného adjuvantně anti-PD-1 protilátkou nivolumabem. Vyšetření PET/CT (positron emission tomography / computed tomography) prokázalo přítomnost patologických lymfatických uzlin v mediastinu, podezření na intersticiální plicní proces a rozsáhlé denzifikace v podkoží končetin s patologickou metabolickou aktivitou. Ve spolupráci s pneumoonkologem byla vyloučena autoimunitní pneumonitida jako nežádoucí účinek imunoterapie.

 

Klíčová slova

maligní melanom, nivolumab, atypická imunitní odpověď

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM