Vybrané články

Zobrazují se články pro štítek Matějka Vít Martin . Zobrazit všechny články

Panitumumab v léčbě nemocných s metastazujícím kolorektálním karcinomem - dvě klinické kasuistiky

05/2018 MUDr. Vít Martin Matějka
Dvě kasuistiky popisují využití panitumumabu u pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem. V obou případech došlo k rychlé léčebné odpovědi. V první kasuistice popisujeme případ kompletní remise onemocnění již po prvních šesti cyklech léčby. V druhém případě došlo po chirurgickém výkonu k recidivě onemocnění, nicméně pokračující léčba panitumumabem zabránila progresi onemocnění po dobu dvou let. Oba pacienti z cílené terapie profitovali s velmi dobrou kvalitou života.
CELÝ ČLÁNEK