Panitumumab v léčbě nemocných s metastazujícím kolorektálním karcinomem - dvě klinické kasuistiky

05/2018

MUDr. Vít Martin Matějka

Onkologická a radioterapeutická klinika LF UK a FN Plzeň

 

SOUHRN

Dvě kasuistiky popisují využití panitumumabu u pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem. V obou případech došlo k rychlé léčebné odpovědi. V první kasuistice popisujeme případ kompletní remise onemocnění již po prvních šesti cyklech léčby. V druhém případě došlo po chirurgickém výkonu k recidivě onemocnění, nicméně pokračující léčba panitumumabem zabránila progresi onemocnění po dobu dvou let. Oba pacienti z cílené terapie profitovali s velmi dobrou kvalitou života.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

metastazující kolorektální karcinom, systémová léčba, panitumumab

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM