Panitumumab v léčbě nemocných s metastazujícím kolorektálním karcinomem - dvě klinické kasuistiky

05/2018

MUDr. Vít Martin Matějka

Onkologická a radioterapeutická klinika LF UK a FN Plzeň

 

SOUHRN

Dvě kasuistiky popisují využití panitumumabu u pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem. V obou případech došlo k rychlé léčebné odpovědi. V první kasuistice popisujeme případ kompletní remise onemocnění již po prvních šesti cyklech léčby. V druhém případě došlo po chirurgickém výkonu k recidivě onemocnění, nicméně pokračující léčba panitumumabem zabránila progresi onemocnění po dobu dvou let. Oba pacienti z cílené terapie profitovali s velmi dobrou kvalitou života.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

metastazující kolorektální karcinom, systémová léčba, panitumumab

 

SUMMARY

These two case studies describe panitumumab in the management of patients with metastatic colorectal carcinoma. There was rapid response in both cases. In the first case report, we describe complete remission of disease after six courses of biochemotherapy. In the second case the patient has recurrence of the disease after surgery. However the treatment continued with panitumumab and time to progression was about two years. Both patients benefited from targeted therapy of panitumumab with a very good quality of life.

 

KEY WORDS

metastatic colorectal carcinoma, systemic treatment, panitumumab

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM