Vybrané články

Zobrazují se články pro štítek Maco Mária . Zobrazit všechny články

Použití obinutuzumabu v klinické praxi - kazuistika

05/2020 MUDr. Mária Maco
Obinutuzumab spolu s bendamustinem se v současnosti používá u pacientů s folikulárním lymfomem, kteří jsou refrakterní na rituximab nebo na jeho kombinaci s chemoterapií. Kazuistika popisuje případ pacienta, u kterého byla s úspěchem použita kombinace obinutuzumabu s bendamustinem a následně udržovací léčba obinutuzumabem v opakovaném relapsu po předchozích liniích léčby s rituximabem.
CELÝ ČLÁNEK