Použití obinutuzumabu v klinické praxi - kazuistika

05/2020

MUDr. Mária Maco

Interní hematologická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha

 

SOUHRN

Obinutuzumab spolu s bendamustinem se v současnosti používá u pacientů s folikulárním lymfomem, kteří jsou refrakterní na rituximab nebo na jeho kombinaci s chemoterapií. Kazuistika popisuje případ pacienta, u kterého byla s úspěchem použita kombinace obinutuzumabu s bendamustinem a následně udržovací léčba obinutuzumabem v opakovaném relapsu po předchozích liniích léčby s rituximabem.

 

Klíčová slova

folikulární lymfom, obinutuzumab, bendamustin, refrakterní lymfom

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM