Vybrané články

Zobrazují se články pro štítek Koláriková Eva . Zobrazit všechny články

Jaký je současný pohled na léčbu nádorů ledvin?

02/2023 Doc. MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.; doc. MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.; MUDr. Eva Koláriková
Současná systémová léčba pacientů s renálním karcinomem může být rozdělená do dvou skupin. V první je novinkou možnost podání adjuvantní léčby (pembrolizumab), v druhé skupině je pak léčba paliativní, kde v rámci první, ale i ve vyšších liniích nacházíme poměrně velké možnosti terapie kombinací moderních přípravků, či jejich monoterapii. Dlužno podotknout, že se, podobně jako u jiných onkologických diagnóz, liší terapeutické možnosti schválené Evropskou lékovou agenturou od léčby, která je hrazená plátcem zdravotní péče v České republice. V tomto přehledu se budeme zabývat především léčbou adjuvantní a terapií určenou hlavně do první linie léčby pacientů s metastazujícím renálním karcinomem.
CELÝ ČLÁNEK