Jaký je současný pohled na léčbu nádorů ledvin?

02/2023

Doc. MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.; doc. MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.; MUDr. Eva Koláriková

Klinika komplexní onkologické péče LF MU a Masarykův onkologický ústav, Brno

 

SOUHRN

Současná systémová léčba pacientů s renálním karcinomem může být rozdělená do dvou skupin. V první je novinkou možnost podání adjuvantní léčby (pembrolizumab), v druhé skupině je pak léčba paliativní, kde v rámci první, ale i ve vyšších liniích nacházíme poměrně velké možnosti terapie kombinací moderních přípravků, či jejich monoterapii. Dlužno podotknout, že se, podobně jako u jiných onkologických diagnóz, liší terapeutické možnosti schválené Evropskou lékovou agenturou od léčby, která je hrazená plátcem zdravotní péče v České republice. V tomto přehledu se budeme zabývat především léčbou adjuvantní a terapií určenou hlavně do první linie léčby pacientů s metastazujícím renálním karcinomem.

 

Klíčová slova

renální karcinom, imunoterapie, cílená léčba, celkové přežití, doba do progrese onemocnění

 

SUMMARY

The current systemic treatment of patients with renal cell carcinoma can be divided into two groups. In the first group the possibility of adjuvant treatment (pembrolizumab) is new, in the second group is palliative treatment, where within the first-line, but also in higher lines, we find relatively large possibilities of therapy with combinations of modern agents or their monotherapy. It should be noted that, as with other cancer diagnoses, the therapeutic options approved by the European Medicines Agency differ from those covered by the healthcare payer. In this review, we will focus on adjuvant therapy and therapies designed primarily for the first-line treatment of patients with metastatic renal cell carcinoma.

 

Key words

renal cell carcinoma, immunotherapy, overall survival, progression-free survival

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM