Vybrané články

Zobrazují se články pro štítek Hrouzková Michaela . Zobrazit všechny články

Olaparib v terapii karcinomu prsu

02/2023 MUDr. Michaela Hrouzková, Ph.D.
Tento článek sumarizuje současná data týkající se použití olaparibu v terapii metastazujícího karcinomu prsu u pacientů s mutací v genech BRCA1, BRCA2: jeho mechanismus účinku, zásadní registrační studii OlympiAD, výsledky finální analýzy LUCY, jež hodnotila olaparib v klinické praxi, a také recentní data z adjuvantní studie OlympiA, na jejichž podkladě byl olaparib nově zařazen do mezinárodních léčebných postupů jako první cílený lék v terapii časného karcinomu prsu s mutací BRCA.
CELÝ ČLÁNEK