Olaparib v terapii karcinomu prsu

02/2023

MUDr. Michaela Hrouzková, Ph.D.

Komplexní onkologické centrum, Nemocnice AGEL Nový Jičín

 

SOUHRN

Tento článek sumarizuje současná data týkající se použití olaparibu v terapii metastazujícího karcinomu prsu u pacientů s mutací v genech BRCA1, BRCA2: jeho mechanismus účinku, zásadní registrační studii OlympiAD, výsledky finální analýzy LUCY, jež hodnotila olaparib v klinické praxi, a také recentní data z adjuvantní studie OlympiA, na jejichž podkladě byl olaparib nově zařazen do mezinárodních léčebných postupů jako první cílený lék v terapii časného karcinomu prsu s mutací BRCA.

 

Klíčová slova

karcinom prsu, inhibitory PARP, olaparib

 

SUMMARY

This article summarizes current data regarding the use of olaparib in metastatic breast cancer in patients with a BRCA1, BRCA2 mutation, its mechanism of action, data from the main registration study OlympiAD, final analysis of LUCY, which evaluated olaparib in clinical practice, and also recent results from the adjuvant study OlympiA, based on its results olaparib was included in treatment guidelines internationally as the first targeted drug in the therapy of early breast cancer with BRCA mutation.

 

Key words

breast cancer, PARP inhibitors, olaparib

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM