Vybrané články

Zobrazují se články pro štítek Hartmann Igor . Zobrazit všechny články

Sledování pacientů s karcinomem prostaty po zevní radioterapii

02/2021 MUDr. Petra Holubová, Ph.D.; doc. MUDr. Martin Doležel, Ph.D.; MUDr. Igor Hartmann, Ph.D.
Základním pilířem sledování u mužů podstoupivších radikální radioterapii je monitorace prostatického specifického antigenu. V souladu s doporučením National Comprehensive Cancer Network je odběr prostatického specifického antigenu prováděn každých 6-12 měsíců prvních pět let po léčbě a následně jednou ročně. Pro predikci úspěchu léčby po radikální lokální terapii byly vytvořeny nomogramy využívající jako korelát histopatologické faktory. Pro lepší lokalizaci relapsu nádoru prostaty byly vyvinuty nové technologie pozitronové emisní tomografie využívající cholin, 18F-ftuciclovin a 68Ga-prostatický specifický membránový antigen. Pro hodnocení míry postradiační toxicity můžeme využít některou z akceptovaných škál (RTOG, FC-LENT SOMA, Common Terminology Criteria for Adverse Events).
CELÝ ČLÁNEK