Sledování pacientů s karcinomem prostaty po zevní radioterapii

02/2021

MUDr. Petra Holubová, Ph.D.1; doc. MUDr. Martin Doležel, Ph.D.1,2,3; MUDr. Igor Hartmann, Ph.D.2,4

1 Onkologická klinika FN Olomouc

2 Lékařská fakulta Univerzity Palackého, Olomouc

3 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze

4 Urologická klinika FN Olomouc

 

SOUHRN

Základním pilířem sledování u mužů podstoupivších radikální radioterapii je monitorace prostatického specifického antigenu. V souladu s doporučením National Comprehensive Cancer Network je odběr prostatického specifického antigenu prováděn každých 6-12 měsíců prvních pět let po léčbě a následně jednou ročně. Pro predikci úspěchu léčby po radikální lokální terapii byly vytvořeny nomogramy využívající jako korelát histopatologické faktory. Pro lepší lokalizaci relapsu nádoru prostaty byly vyvinuty nové technologie pozitronové emisní tomografie využívající cholin, 18F-ftuciclovin a 68Ga-prostatický specifický membránový antigen. Pro hodnocení míry postradiační toxicity můžeme využít některou z akceptovaných škál (RTOG, FC-LENT SOMA, Common Terminology Criteria for Adverse Events).

 

Klíčová slova

radioterapie, karcinom prostaty, toxicita, sledování

 

SUMMARY

Serial evaluation of serum prostate-specific antigen is the mainstay of surveillance testing in men who have undergone definitive radiotherapy for localized prostate cancer. Based on the National Comprehensive Cancer Network guidelines serum prostate-specific antigen should be monitored every 6 to 12 months for the first five years and annually thereafter. There were created several nomograms to estimate a patienťs probability of long-term cure after radical local treatment using pathologic stage as a surrogate end point. Positron emission tomography using choline 18F-ftuciclovine and 68Ga-labelled prostate-specific membrane antigen are an emerging radiological techniques developed to improve the characterization of relapsed prostate cancer. We can use several accepted toxicity grading scales for quantification of degree of damage of organs at risk (RTOG, FC-LENT SOMA, Common Terminology Criteria for Adverse Events).

 

Key words

radiotherapy, prostate cancer, toxicity, follow-up

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM