Vybrané články

Zobrazují se články pro štítek Důra Miroslav . Zobrazit všechny články

Kožní toxicita imunoterapie

02/2020 MUDr. Miroslav Důra
Protinádorová imunoterapie se stává standardem léčby ve stále se zvyšujícím počtu diagnóz. Vedle jejího prokázaného protinádorového účinku je již dnes známa řada jejích specifických nežádoucích účinků, jejichž společným jmenovatelem je imunitní podklad jejich vzniku. Předkládaný článek shrnuje nejčastější typy kožní toxicity imunoterapie, včetně hodnocení závažnosti podle nové verze CTCAE (Common Terminology Criteria for Adverse Events). V rámci managementu léčby je přihlédnuto k současným doporučením ESMO (European Society for Medical Oncology) a NCCN (National Comprehensive Cancer Network).
CELÝ ČLÁNEK

S kytarou a na fotbal

02/2019 MUDr. Miroslav Důra
Předkládaná kazuistika popisuje odpověď na léčbu u pacienta léčeného pro metastazující melanom nivolumabem. Při léčbě dochází nejen k objektivní odpovědi, ale též k viditelnému zlepšení kvality života.
CELÝ ČLÁNEK