S kytarou a na fotbal

02/2019

MUDr. Miroslav Důra

Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

 

SOUHRN

Předkládaná kazuistika popisuje odpověď na léčbu u pacienta léčeného pro metastazující melanom nivolumabem. Při léčbě dochází nejen k objektivní odpovědi, ale též k viditelnému zlepšení kvality života.

 

Klíčová slova

metastazující melanom, nivolumab, odpověď na léčbu, kvalita života, plicní toxicita

 

SUMMARY

This case report describes a treatment response in a patient with metastatic melanoma, who was treated with nivolumab. Objective response and also visible improvement of his quality of life were observed.

 

Key words

metastatic melanoma, nivolumab, treatment response, quality of life, lung toxicity

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM