Vybrané články

Zobrazují se články pro štítek Čabiňaková Michaela . Zobrazit všechny články

Antiangiogenní léčba - současné indikace a perspektivy

03/2022 MUDr. Michaela Čabiňaková, Ph.D.
Angiogeneze je komplexní proces, který má zásadní význam pro růst nádoru, jeho invazivitu a metastazování. V posledních deseti letech byl zkoumán a do klinické onkologické praxe zaveden větší počet látek působících inhibici angiogeneze. Inhibice nádorové angiogeneze je slibnou léčebnou modalitou nádorových onemocnění. Tento přehled shrnuje některé současné přístupy a možné budoucí směry léčby solidních nádorů cílené na inhibici neovaskularizace.
CELÝ ČLÁNEK