Vybrané články

Zobrazují se články pro štítek Benešová Věra . Zobrazit všechny články

Léčba metastazujícího karcinomu tlustého střeva u 44leté ženy s interními komorbiditami - kazuistika

03/2021 MUDr. Věra Benešová 
V kazuistice popisuji průběh léčby metastazujícího karcinomu tlustého střeva u 44leté ženy s onemocněním diabetes mellitus 1. typu s inzulinoterapií a s hypertenzí. V rozhodnutí o sekvenci léčby byla respektována současná doporučení pro terapii metastazujícího kolorektálního karcinomu, a to: vyšetření v multidisciplinárním týmu, stanovení genetického typu nádoru, uložení tumoru a celkový klinický stav nemocné. Vzhledem k tomu, že tumor je KRAS, NRAS wild-type, bylo nalezeno mnohočetné postižení jater v obou lalocích a jedná se o levostranný karcinom, byla zvolena aplikace systémové chemoterapie FOLFOX6 v kombinaci s inhibitorem receptoru epidermálního růstového faktoru (epidermal growth factor receptor, anti-EGFR) panitumumabem (Vectibix inj.).
CELÝ ČLÁNEK

Léčba metastazujícího hormonálně dependentního karcinomu prsu kombinací palbociclib a letrozol - kazuistika

06/2020 MUDr. Věra Benešová
Protinádorový účinek léčby inhibitory cyklin-dependentní kinázy 4/6 (CDK4/6) v kombinaci s hormo­nální léčbou metastazujícího hormonálně dependentního karcinomu prsu významně prodlužují přežití bez progrese s prodloužením délky života. Užití této kombinace v běžné klinické praxi zásadně mění možnosti léčby našich pacientek.
CELÝ ČLÁNEK

Léčba metastazujícího hormonálně dependentního karcinomu prsu kombinací palbociclib a letrozol - kazuistika

01/2020 Speciální vydání - MUDr. Věra Benešová
Protinádorový účinek inhibitorů CDK4/6 v kombinaci s hormonální léčbou významně prodlužuje přežití bez progrese s prodloužením doby života. Užití této kombinační léčby v běžné klinické praxi zásadně mění možnosti léčby našich pacientek.
CELÝ ČLÁNEK

Rodina inhibitorů CDK4/6 se rozrůstá

01/2018 MUDr. Věra Benešová
Karcinom prsu patří mezi nejčastěji se vyskytující zhoubná onemocnění žen u nás. V souvislosti se zavedením screeningového programu jsou dnes nádory prsu častěji zachycovány v I. nebo II. klinickém stadiu. Přesto jsou i nadále diagnostikovány též pacientky ve stadiu metastatického onemocnění a taktéž dochází ke vzniku metastáz u již vyléčených pacientek. Přibližně 70 % pacientek s karcinomem prsu je hormonálně pozitivních. V terapii jejich onemocnění je pak užívána hormonální léčba, a to jak v adjuvantním podání, tak i v případě metastatického onemocnění. Hormonální léčba má dobrou účinnost a příznivý profil nežádoucích účinků. Problémem účinnosti hormonální léčby je vznik rezistence na ni.
CELÝ ČLÁNEK

Nová doporučení k testování hereditárních karcinomů prsu a ovarií v běžné klinické praxi

04/2017 MUDr. Věra Benešová
Karcinom prsu patří mezi nejčastěji se vyskytující zhoubné nádory u žen. Až 90-95 % nádorů vzniká náhodně, 5-10 % nádorů patří mezi nádory hereditární. Nejčastější příčina hereditárního karcinomu prsu a ovarií je mutace genu BRCA1 a BRCA2. Následující článek se zabývá novými doporučeními k jejich detekci a péčí o ženy s touto mutací.
 
CELÝ ČLÁNEK