Léčba metastazujícího karcinomu tlustého střeva u 44leté ženy s interními komorbiditami - kazuistika

03/2021

MUDr. Věra Benešová

Komplexní onkologické centrum, Nemocnice Jihlava

 

SOUHRN

V kazuistice popisuji průběh léčby metastazujícího karcinomu tlustého střeva u 44leté ženy s onemocněním diabetes mellitus 1. typu s inzulinoterapií a s hypertenzí. V rozhodnutí o sekvenci léčby byla respektována současná doporučení pro terapii metastazujícího kolorektálního karcinomu, a to: vyšetření v multidisciplinárním týmu, stanovení genetického typu nádoru, uložení tumoru a celkový klinický stav nemocné. Vzhledem k tomu, že tumor je KRAS, NRAS wild-type, bylo nalezeno mnohočetné postižení jater v obou lalocích a jedná se o levostranný karcinom, byla zvolena aplikace systémové chemoterapie FOLFOX6 v kombinaci s inhibitorem receptoru epidermálního růstového faktoru (epidermal growth factor receptor, anti-EGFR) panitumumabem (Vectibix inj.).

 

Klíčová slova

metastazující kolorektální karcinom, systémová chemoterapie FOLFOX6, panitumumab

 

SUMMARY

In this case report, I describe the course of treatment of metastatic colorectal cancer in a 44-year-old woman with type 1 diabetes mellitus with insulin therapy and hypertension. The decision on the treatment sequence respected the current recommendations for the treatment of metastatic colorectal cancer, namely: examination in a multidisciplinary team, determination of the genetic type of the tumor, placement of the tumor and the overall lineage of the patient. Because the tumor was KRAS, NRAS wild-type, multiple liver lesions have been found in both lobes and it was left-sided cancer, systemic chemotherapy FOLFOX6 in combination with an epidermal growth factor receptor inhibitor, panitumumab (Vectibix inj.), has been chosen.

 

Key words

metastatic colorectal cancer, FOLFOX6 systemic chemotherapy, panitumumab

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM