Získali jsme ocenění Nejlepší knižní publikace roku 2016

03/2017

 

Letošní Brněnské onkologické dny byly opět nabité zajímavým vysoce odborným programem s velmi dobrou organizací a podporou farmaceutických společností. Odborné příspěvky zde prezentovali přední onkologové jak z České republiky, tak tradičně i ze zahraničí. V rámci doprovodného programu v Městském divadle Brno proběhlo i předání prestižních cen nejlepších prací a knižních publikací s onkologickou problematikou publikovaných v roce 2016.

 

Letošní rok byl pro doc. MUDr. Samuela Vokurku, Ph.D., významným mezníkem v jeho publikační práci. Kniha Postižení dutiny ústní a trávicího traktu onkologických pacientů, kterou se spoluautory vydal ve vydavatelství a nakladatelství Current Media, s.r.o., byla v rámci letošních Brněnských onkologických dnů oceněna Českou onkologickou společností České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně jako Nejlepší knižní publikace s onkologickou tematikou v roce 2016.

 

Publikace přinesla svým čtenářům, a to především zdravotníkům v oboru onkologie a hematoonkologie, řadu informací pro klinickou praxi a zároveň je jakýmsi vodítkem a návodem, jak zvládat a ovlivňovat u onkologicky léčených pacientů nežádoucí účinky jejich léčby. Kolektivu autorů gratulujeme a děkujeme za důvěru, s níž nám svěřili vydání knihy.