Zařazení chemoradioterapie primárního nádoru u pacientky se synchronními jaterními metastázami - kazuistika

01/2020 Speciální vydání

MUDr. Marián Liberko; doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D.

Radioterapeutická a onkologická klinika, 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha

 

SOUHRN

Kazuistika popisuje případ pacientky se stenozujícím karcinomem rekta a mnohočetnou generalizací do jater. U pacientky bylo systémovou chemobioterapií (mFOLFOX + panitumumab) dosaženo významné klinické odpovědi jaterních metastáz umožňující radikální chirurgický výkon na játrech v rámci „liver first approach“. Následné zařazení chemoradioterapie primárního tumoru rekta vedlo k výrazné regresi podle zobrazovacích metod a pacientka byla indikována k radikálnímu výkonu na rektu. Kombinace modalit onkologické terapie u selektované skupiny pacientů s generalizovaným kolorektálním karcinomem může přestavovat potenciálně radikální přístup se šancí na dlouhodobé přežívání.

 

Klíčová slova

karcinom rekta, jaterní metastázy, chemoterapie, biologická terapie, radioterapie, chirurgický výkon

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM