Význam acalabrutinibu v léčbě chronické lymfocytární leukemie – kazuistika

06/2023

MUDr. Denisa Bakešová

Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN Brno

 

SOUHRN

Chronická lymfocytární leukemie je nejčastější leukemií dospělých v České republice.1 V posledních letech dochází k významnému posunu v její léčbě od chemoimunoterapie k novým cíleným lékům a tím i k nemalému prodloužení a zkvalitnění života nemocných. V popisovaném případu se věnuji zavedení léčby acalabrutinibem u předléčené pacientky s chronickou lymfocytární leukemií.

 

Klíčová slova

chronická lymfocytární leukemie, acalabrutinib, léčba, hyperkalcemie

 

SUMMARY

Chronic lymphocytic leukemia is the most common leukemia in adult population of Czech Republic. In a last few years there have been a significant shift in its treatment from chemoimmunotherapy to novel targeted agents achieving a prolonged life with better quality. In a discussed case report I present an administration of acalabrutinib to a pretreated patient with chronic lymphocytic leukemia.

 

Key words

chronic lymphocytic leukemia, acalabrutinib, therapy, hypercalcemia

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM