Vývoj chirurgických výkonů v axile

10/2016

Jiří Gatěk

Chirurgické oddělení Nemocnice Atlas Zlín Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

 

SOUHRN

Odstranění maligního nádoru a spádových uzlin je základním požadavkem onkochirurgických výkonů včetně karcinomu prsu. Během vývoje byla disekce axilárních uzlin součástí mastektomie, která byla do devadesátých let minulého století prakticky jediným chirurgickým výkonem léčení karcinomu prsu. Bezpečnou alternativou mastektomie se však již staly konzervativní výkony včetně axilární disekce. Revoluční změnou v chirurgické léčbě karcinomu prsu je biopsie sentinelové uzliny, která nahradila disekci axily u klinicky negativních axilárních uzlin. Významně tak omezila počet radikálních výkonů v axile, které jsou provázeny značným počtem závažných komplikací, které se mohou projevit významným snížením kvality života operovaných žen. Další studie prokázaly, že je možné omezit počet disekcí i ve vybraných případech, kdy sentinelové uzliny obsahují maligní buňky, mikrometastázy a dokonce i omezený počet makrometastáz. Neoadjuvantní chemoterapie může také za určitých okolností využít biopsii sentinelové uzliny a omezit počet disekcí axily.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

karcinom prsu, disekce axily, sentinelová uzlina, mikrometastázy, makrometastázy

 

SUMMARY

Basic target of the oncology surgery, including breast cancer, is removing primary tumor and lymph nodes. Dissection of axillary lymph nodes was part of the mastectomy, which was practically only surgical method in breast cancer therapy for many years. Conservative procedures on breast with axillary dissection became safe alternative of the mastectomy. Sentinel node biopsy has changed procedure in axilla and also became safe alternative of the dissection in axilla, which is accompanied with many complications. Sentinel node biopsy (SNB) significantly reduced number of the complications and now is worldwide used. Modern study confirmed that axillary dissection is possible to use when micrometastasis even two macrometastasis are present in sentinel node. In selected cases SNB is applicable also after neoadjuvant chemotherapy.

 

KEY WORDS

breast cancer, dissectio axillae, sentinel node, micrometastasis, macrometastasis

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM