Využití apalutamidu v rámci komplexní onkologické léčby pacienta s metastazujícím hormonálně senzitivním karcinomem prostaty

Supplementum 01/2023

MUDr. Lucia Tomková1; MUDr. Jana Katolická, Ph.D.1; MUDr. Vladimír Červeňák2

1Onkologicko-chirurgické oddělení FN u sv. Anny, Brno

2Klinika zobrazovacích metod FN u sv. Anny, Brno

 

SOUHRN

V naší kazuistice prezentujeme komplexní léčbu pacienta s metastazujícím hormonálně senzitivním karcinomem prostaty s početnou diseminací do kostí. Pacient profituje z dvojkombinační terapie (androgen deprivační terapie + apalutamid), včetně podpůrné léčby denosumabem, s dobrou kvalitou života.

 

Klíčová slova

apalutamid, androgen deprivační terapie, metastazující hormonálně senzitivní karcinom prostaty

 

SUMMARY

In our case report we want to demonstrate a complex therapy of a patient with metastatic hormone-sensitive prostate cancer with numerous disseminations into bones. Patient profits from doublet combination (androgen deprivation therapy + apalutamide), supportive therapy with denosumab included, with good quality of life.

 

Key words

apalutamide, androgen deprivation therapy, metastatic hormone-sensitive prostate cancer

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM