Výskyt a léčba kostních metastáz u urologických nádorů

02/2021

MUDr. Jana Katolická, Ph.D.

Onkologicko-chirurgické oddělení LF MU a FN u sv. Anny, Brno

 

SOUHRN

Metastatické kostní postižení se běžně vyskytuje u urogenitálních typů karcinomů - zejména prostaty (85 %) a ledvin (40 %). Látky cílené na kosti - bisfosfonáty a denosumab - jsou silnými inhibitory kostní resorpce pro prevenci kostních příhod u pacientů se solidními nádory. Ve studii fáze III denosumab významně oddálil kostní příhody ve srovnání s kyselinou zoledronovou u pacientů s metastazujícím kastračně rezistentním karcinomem prostaty a renálním karcinomem. Kromě toho denosumab u těchto pacientů vykazoval vynikající účinek na bolest a kvalitu života související se zdravím.

 

Klíčová slova

kostní komplikace, bisfosfonáty, denosumab

 

SUMMARY

Metastatic bone disease is commonly seen with urogenital cancer types - notably those with prostate (85%) and kidney (40%). Bone-targeted agents - bisphosphonates and denosumab - are potent inhibitors of bone resorption for prevention of skeletal-related events in patients with solid tumors. In a phase III study, denosumab significantly delayed skeletal-related events compared with zoledronic acid in patients with metastatic castration resistant prostate cancer and renal cancer. In addition, denosumab showed superior effects on pain and health-related quality of life in these patients.

 

Key words

skeletal-related event, bisphosphonates, denosumab

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM