Vybrané články

Zobrazují se články pro štítek Vymazal Josef . Zobrazit všechny články

Optune™ (Tumor treating fields) v léčbě mozkového glioblastomu

06/2019 Prof. MUDr. Josef Vymazal, DrSc.; MUDr. Aaron Michael Rulseh, Ph.D.
Léčba mozkového glioblastomu, de novo i rekurentního, pomocí metody Tumor treating fields (Optune™) je schválenou metodou, která je založena na principu, že prochází-li buňkou střídavý elektrický proud určitých charakteristik, buňka ztrácí schopnost se dělit. Tento princip lze aplikovat i u jiných nádorů. Pilotní studie této metody proběhla v České republice a po 15 letech žije 20 % pacientů, kteří byli do studie zařazeni. Na základě dalších provedených mezinárodních studií byla tato léčba zařazena do kritérií léčby glioblastomu v kategorii 1 podle National Comprehensive Cancer Guidelines. Léčba probíhá neinvazivně a hlavním nežádoucím účinkem je podráždění kůže. Metoda je vhodná pro pacienty po ukončení standardní léčby a v dobrém klinickém stavu, bez výrazné progrese nádoru v době zahájení. Terapie je v některých zemích hrazena ze zdravotního pojištění, v České republice probíhají jednání se zdravotními pojišťovnami o její úhradě.
CELÝ ČLÁNEK