Vybrané články

Zobrazují se články pro štítek Langer Aleš . Zobrazit všechny články

Niraparib

04/2021 MUDr. Aleš Langer; MUDr. Hana Študentová, Ph.D.
Niraparib je novějším členem již známé rodiny inhibitorů PARP. Některé zástupce již řadíme ke standardům léčby ovariálního karcinomu. Karcinomu, který se mezi Gynekologickými nádory smutně pyšní nejvyšší letalitou. I když má jeho incidence ve vyspělých zemích tendenci se snižovat, stále se jedná se o pátou nejčastější příčinu úmrtí na nádorové onemocnění ve světě u žen. Většina ovariálních karcinomů je bohužel diagnostikována ve 3. nebo 4. stadiu. Nemoc v takto pokročilém stadiu je vysoce citlivá na platinové a taxanové deriváty, ale stejně jako u dalších protinádorových léčiv dochází často k relapsům a rezistenci na tuto léčbu. A právě jako udržovací terapie relapsů ovariálního karcinomu a nově diagnostikovaného pokročilého ovariálního karcinomu si našel niraparib své místo. Nejvíce z něj nepřekvapivě vytěží pacientky s mutací v genech BRCA1/2.
CELÝ ČLÁNEK