Vybrané články

Zobrazují se články pro štítek Koževnikovová Renata . Zobrazit všechny články

Těhotenství po léčbě karcinomu prsu

05/2019 MUDr. Renata Koževnikovová
Karcinom prsu je nejčastější malignitou ženské populace. V posledních letech nestoupá incidence a zlepšuje se prognóza choroby. Ženy do 40 let sice tvoří malou část nově diagnostikovaných případů, ale s prodlužováním věku zahájení reprodukce je stále častější otázka pacientek v těhotenství po léčbě karcinomu prsu. Dostupná data prokazují bezpečnost těhotenství po léčbě, nezávisle na typu a stadiu onemocnění, pokud těhotenství začalo po léčbě, resp. po diagnóze karcinomu prsu. Sledovali jsme těhotenství u pacientek léčených na našem pracovišti v letech 2003-2016. Celkem bylo zaznamenáno 44 těhotenství u 29 žen. Narodilo se 38 zdravých dětí, 1 mrtvé dítě, 5 gravidit bylo ukončeno předčasně. Pouze jedna pacientka zemřela na progresi choroby, která nastala v průběhu gravidity, všechny ostatní ženy jsou dlouhodobě v celkové remisi onemocnění. Průměrná doba sledování pacientek je 9,5 roku. Výsledky našeho souboru potvrzují bezpečnost gravidity po léčbě karcinomu prsu v souladu s publikovanými daty.
CELÝ ČLÁNEK