Vítězný úsměv Monaleesy - ribociclib v první linii paliativní léčby hormonálně dependentního karcinomu prsu

04/2017

MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.

Onkologická a radioterapeutická klinika FN Plzeň

 

SOUHRN

Do klinické praxe se u hormonálně závislého metastazujícího karcinomu prsu dostává nová skupina cílených léčiv. Jde o inhibitory cyklindependentních kináz 4/6 (CDK4/6) podávané současně s inhibitorem aromatázy. Nejnovější publikovaná data ze studie MONALEESA-2 s letrozolem a ribociclibem ukazují na vysokou účinnost této kombinace a dobrý profil toxicity. Mediánu doby bez progrese nemoci u ribociclibu dokonce nebylo zatím dosaženo. Zdá se, že tento postup má velkou šanci stát se novým léčebným standardem již v první linii léčby, což dokazuje jeho uvedení v současných nejvýznamnějších světových léčebných doporučeních.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

metastazující karcinom prsu, inhibitory aromatázy, estrogenní receptory, inhibitory CDK4/6, ribociclib, neutropenie

 

SUMMARY

A new group of targeted drugs is coming to the fore of clinical practice in endocrine dependent metastatic breast cancer. At this point CDK4/6 inhibitors are introduced whereas given in combination with aromatase inhibitors. The most recently published data from MONALLESA-2 study with letrozol and ribociclib show very high efectivity and good toxicity profile of this combination. The median PFS in ribociclib arm was not reached in this study until now. It seems to us that this regimen has a big chance to become a new treatment standard in the first line setting soon as it is proved already in the most important treatment guidelines worldwide.

 

KEY WORDS

metastatic breast cancer, aromatase inhibitors, estrogen receptors, CDK4/6 inhibitors, ribociclib, neutropenia

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM