Vítězný úsměv Monaleesy - ribociclib v první linii paliativní léčby hormonálně dependentního karcinomu prsu

04/2017

MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.

Onkologická a radioterapeutická klinika FN Plzeň

 

SOUHRN

Do klinické praxe se u hormonálně závislého metastazujícího karcinomu prsu dostává nová skupina cílených léčiv. Jde o inhibitory cyklindependentních kináz 4/6 (CDK4/6) podávané současně s inhibitorem aromatázy. Nejnovější publikovaná data ze studie MONALEESA-2 s letrozolem a ribociclibem ukazují na vysokou účinnost této kombinace a dobrý profil toxicity. Mediánu doby bez progrese nemoci u ribociclibu dokonce nebylo zatím dosaženo. Zdá se, že tento postup má velkou šanci stát se novým léčebným standardem již v první linii léčby, což dokazuje jeho uvedení v současných nejvýznamnějších světových léčebných doporučeních.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

metastazující karcinom prsu, inhibitory aromatázy, estrogenní receptory, inhibitory CDK4/6, ribociclib, neutropenie

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM