Vinflunin - léčba druhé linie metastatického uroteliálního karcinomu močového měchýře s přínosem na přežití i kvalitu života

04/2016

Jana Katolická1, Marie Špalková2, Renata Neumanová2, Martin Labovský3
1 Onkologickochirurgické oddělení, FN u svaté Anny, Brno
2 Oddělení radiační a klinické onkologie Nemocnice Znojmo
3 Urologické oddělení Nemocnice Znojmo

 

SOUHRN

Vinflunin, vinca alkaloid třetí generace, prokázal přínos na celkové přežití u nemocných s metastatickým karcinomem močového měchýře po předchozí léčbě platinovým derivátem. Vinflunin je indikován pro léčbu druhé linie uroteliálního karcinomu močového měchýře. Kazuistika našeho pacienta je toho příkladem.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

uroteliální karcinom, radikální cystektomie, chemoterapie cisplatinou, vinflunin, druhá linie léčby metastatického uroteliálního karcinomu

 

SUMMARY

The vinflunine, a vinca alkaloid of third-generation, shown a survival advantage in patients with metastatic carcinoma of the bladder cancer, progressive after the first line platinum - containing therapy. Vinflunine is indicated for the second - line the treatment of urothelial carcinoma of bladder cancer. The case report of our patient is an example.

 

KEY WORDS

urothelial carcinoma, radical cystectomy, cisplatin chemotherapy, vinflunine, second-line treatment of metastatic urothelial carcinoma

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM